top of page

איך למדוד מידת טבעת או אצבע
המדריך המלא :

לפניכם מדריך כיצד למדוד את מידת האצבע / הטבעת שלך

* המידות להזמנה באתר נקבעות על פי המדד הישראלי

* בתחתית המדריך מופיעה טבלת מידות בינלואמית

* השימוש במדריך באחריות המשתמש בלבד ובכפוף למדיניות של האתר

נציג בפניכם שתי דרכים למדידה : 

  • מדידת קוטר הטבעת

  • מדידת היקף האצבע

 

לאחר שתבצעו מדידות אלו תפנו אל תחתית הדף שם יופיע לכם טבלת מידות​

להשוואה בין המדידה שביצעתם אל מידת טבעת ישראלית.

​מדידת קוטר הטבעת

  1. ניקח סרגל וטבעת במידה הרצויה

  2. נשים את הטבעת על הסרגל כמו שמוצג בתמונה

  3. נשווה את הקוטר שמצאנו בסרגל לטבלה למטה

זהו! קיבלתם את מידת הטבעת שלכם.

מידה לטבעת זהב

מדידת היקף האצבע

  1. ניקח סרט / חוט

  2. נעטוף מסביב לאצבע

  3. נסמן במקום שבו הסתיים הסיבוב כפי שמוצג בתמונה

  4. נמדוד בעזרת סרגל ונשווה בטבלה המופיעה בתחתית הדף

זהו! קיבלת את מידת האצבע שלכם.

%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%AA%20%D7%98%D7%91%

טבלת מידות בינלאומית

bottom of page